Arbejdsrettens dom af 03. februar 2016 i sag AR2015.0171

Info

Resumé:

En virksomheds overtagelse af rengøringen efter et udbud i en kommune indebar ikke overdragelse af de to tidligere leverandørers virksomhed eller en del heraf efter virksomhedsoverdragelsesloven, idet Arbejdsretten ikke fandt det bevist, at virksomheden havde overtaget en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet. De to tidligere leverandører udgjorde hver sin økonomiske enhed, og bedømmelsen af, om identiteten af de økonomiske enheder blev opretholdt efter overdragelsen, måtte foretages for hver virksomhed for sig, selv om rengøringsaktiviteterne blev overdraget samtidig.