Arbejdsrettens dom af 01. juli 2015 i sag AR2015.0083

Info

Resumé:

Sagen angik, om en hovedkonflikt, som Serviceforbundet havde varslet mod Ryanair Ltd. i form af strejke og blokade til støtte for et krav om overenskomstdækning af piloter og kabi­nepersonale på Ryanairs baser i Danmark (Billund og København), var lovlig.Arbejdsretten kom frem til, at Serviceforbundets interesse i at kræve overenskomst for piloter og kabinepersonale på Ryanairs baser i Danmark havde den fornødne styrke og aktualitet, og at den varslede kon­flikt til støtte for overenskomstkravet ikke stred mod EU-retten, men at konflikt­varslet var ulovligt som følge af formelle mangler. Arbejdsretten tog derfor Serviceforbundet subsidiære påstand til følge, således at Ryanair skulle anerkende, at Serviceforbundet lovligt kan varsle og iværksætte hovedkonflikt til støtte for et krav om overenskomst dækkende besætningsmedlemmer (piloter og kabinepersonale) på Ryanairs baser i Danmark.