14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 3

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Afgiftssatser
For så vidt angår dansk produceret cement, der er fremstillet af råstoffer nævnt i bilag 1, udgør afgiften 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet, hvis producenten kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

•••

Stk. 2 For så vidt angår importeret cement, der er nævnt i bilag 2, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1, og afgiften udgør ligeledes 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet, hvis importøren kan dokumentere mængden af anvendte råstoffer ved fremstillingen. Hvis der ikke forefindes sådan dokumentation, skal der betales afgift efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2, jf. § 2, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside