14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 2

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Den, der erhvervsmæssigt importerer de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, skal betale en afgift på 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet.

•••

Stk. 2 Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m 3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 2. Mængden nedrundes til nærmeste hele m 3 .

•••
profile photo
Profilside