14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 16

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive den afgiftspligtige mængde og afgiftsbeløbet og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••
profile photo
Profilside