14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 7

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Afgiftsgodtgørelse
Ved erhvervsmæssig eksport af råstoffer, som på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning, jf. § 5, stk. 1 og 2, godtgør told- og skatteforvaltningen den betalte afgift, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Opgørelsen foretages samlet én gang om året.

•••
profile photo
Profilside