14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 6

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Afgiftsfritagelse
Fritaget for afgift er:

  • 1) Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring.

  • 2) Havbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder (klapmaterialer), og som nyttiggøres som råstoffer.

  • 3) Rest- og affaldsprodukter, der indvindes fra allerede afsluttede depoter m.v.

  • 4) Overjord og muld, der udleveres uden vederlag.

•••
profile photo
Profilside