14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 34

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

•••
profile photo
Profilside