14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 27

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Det i § 25 og § 26 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne.

•••
profile photo
Profilside