14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 23

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Hæftelse, oplysninger, henstand m.v.
For betaling af afgift efter loven hæfter selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

•••
profile photo
Profilside