14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 14

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for afregningen af afgiften og for kontrollen med afgiftens betaling. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

•••

Stk. 2 Af indvejningssedler og lignende skal fremgå, hvilken afgiftssats der er betalt, og den samlede størrelse af afgiften.

•••

Stk. 3 Virksomheder, der indvinder eller importerer råstoffer efter kapitel 1, skal føre regnskab over udlevering af råstoffer eller færdigvarer som nævnt i § 5, stk. 2. Endvidere skal føres regnskab over tilgangen af uberigtigede varer.

•••

Stk. 4 Virksomheder, der skal betale afgift efter kapitel 2, skal føre regnskab over tilførsel og fraførsel af affald.

•••

Stk. 5 Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 2, nr. 4, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 4, er opfyldt.

•••

Stk. 6 Det er en betingelse for afgiftsfrihed efter § 9, stk. 2, nr. 5, at den registrerede virksomhed kan dokumentere, at betingelserne i § 9, stk. 2, nr. 5, er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside