14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Affalds- og råstofafgiftsloven § 12a

Uddrag fra kommentarerne til affalds- og råstofafgiftsloven § 12a:

Til § 17 Efter § 12 a i lov om afgift af affald og råstoffer kan miljøministeren yde kompensation til virksomheder eller produktioner, hvis råvaretiførsel i væsentligt omfang er baseret på genanvendelse af materialer og produkter.Det foreslås, at op til 20 pct. af tilskuddet skal kunne modregnes, såfremt tilskudsmodtageren er i restance med gæld til det off...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.