14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Affalds- og råstofafgiftsloven § 11

Uddrag fra kommentarerne til affalds- og råstofafgiftsloven § 11:

Til § 6 Det foreslås, at afgiftsfritagelsen for deponering af restprodukter fra kraftværker baseret på fossile brændsler eller biomasse ophæves, og at der indføres en afgift på 210 kr. pr. ton restprodukter, der afleveres til deponering. Hermed skabes der yderligere incitament til, at restprodukter fra kul (slagger, flyveaske mv.) g...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.