14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 10

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Afgiftssats
Afgiften udgør 475 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt.

•••

Stk. 2 Afgiften udgør ligeledes 475 kr. pr. ton affald, der deponeres med henblik på senere forbrænding.

•••

Stk. 3 Den afgiftspligtige mængde skal opgøres ved hjælp af en vægt. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for krav til vægten.

•••
profile photo
Profilside