14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Affalds- og råstofafgiftsloven § 1

lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af affalds- og råstofafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 503 af 20. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Afgiftspligtens omfang
Den, der erhvervsmæssigt indvinder råstoffer, der er nævnt i bilag 1, skal betale en afgift på 5,27 kr. pr. m 3 af råstoffet.

•••

Stk. 2 Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til m 3 efter de anførte omregningsfaktorer i bilag 1. Mængden nedrundes til nærmeste hele m 3 .

•••
profile photo
Profilside