Ældreboligloven § 27

Denne konsoliderede version af ældreboligloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om boliger for ældre og personer med handicap

Lov nr. 378 af 10. juni 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010,
som ændret ved lov nr. 493 af 21. maj 2013, lov nr. 722 af 25. juni 2014, lov nr. 380 af 27. april 2016, lov nr. 628 af 08. juni 2016, lov nr. 2189 af 29. december 2020 og lov nr. 344 af 22. marts 2022

§ 27

Bestemmelser, der henvises til, blev ophævet ved lov nr. 229 af 2/4 1997, § 1, nr. 28. Ejeren kan forlange ejendommen overtaget af kommunen til en pris svarende til restgælden på de i §§ 7, 13 og 14 nævnte lån ydet med pantesikkerhed i ejendommen, såfremt ejendommen ikke kan afhændes til anden side for et beløb, der mindst svarer hertil.