14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 33

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. June 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Nærmere regler om administrationen af denne lov fastsættes af socialministeren. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med socialministeren fastsætte regler om anvisning af statsrefusion, regnskabsaflæggelse og revision vedrørende de beløb, der er nævnt i § 16, stk. 3-6. Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder

•••

Stk. 2 I reglerne udstedt i medfør af stk. 1, 2. pkt., kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.

•••
profile photo
Profilside