14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 31

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. June 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Bemyndiger socialministeren en styrelse under ministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

•••
profile photo
Profilside