14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 29

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. June 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Med henblik på indsamling og formidling af erfaringer samt udarbejdelse og ajourføring af statistik indsender kommunalbestyrelsen efter socialministerens nærmere bestemmelse indberetninger vedrørende byggeri, der tilvejebringes efter denne lov.

•••

Stk. 2 Socialministeren kan pålægge kommunalbestyrelsen at meddele alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af lovens formål. Dette gælder dog ikke oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens § 28, stk. 1 og 3.

•••
profile photo
Profilside