14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 28

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. June 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Ejendomme, hvori der er ældreboliger skal tilbydes kommunen, før de overdrages til andre.

•••

Stk. 2 Tilbudspligten gælder, når ejendommen eller en del heraf overdrages ved salg, gave eller mageskifte.

•••

Stk. 3 Tilbudspligten respekteres af indehavere af andre rettigheder over ejendommen, uanset hvornår disse rettigheder er stiftet.

•••

§ 12 blev ophævet ved lov nr. 229 af 2/4 1997, § 1, nr. 28.

Stk. 4 Tilbud i henhold til stk. 1 og 2 skal angive salgssummen, den kontante udbetaling og de øvrige vilkår, der skal være af et sådant indhold, at de kan opfyldes af kommunen. Acceptfristen skal være mindst 8 uger. § 12 om vurdering m.v. finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Bliver ejerens tilbud ikke accepteret, kan ejendommen overdrages til andre ved salg på de tilbudte vilkår eller ved gave eller mageskifte, hvis skødet anmeldes til tinglysning senest 1 år efter tilbudet til kommunen.

•••

Stk. 6 Ved tvangsauktion over ejendommen, der er omfattet af tilbudspligten, skal fogden give kommunalbestyrelsen underretning i overensstemmelse med retsplejelovens regler.

•••

Stk. 7 Regler om tinglysning af dokumenter om overdragelse af en ejendom, hvorpå der er tilbudspligt, fastsættes af justitsministeren.

•••

Stk. 8 Socialministeren kan fastsætte regler om tilbudspligtens nærmere omfang og administration.

•••
profile photo
Profilside