14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 27

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. June 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bestemmelser, der henvises til, blev ophævet ved lov nr. 229 af 2/4 1997, § 1, nr. 28.

§27 Ejeren kan forlange ejendommen overtaget af kommunen til en pris svarende til restgælden på de i §§ 7, 13 og 14 nævnte lån ydet med pantesikkerhed i ejendommen, såfremt ejendommen ikke kan afhændes til anden side for et beløb, der mindst svarer hertil.

•••
profile photo
Profilside