14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ældreboligloven § 11a

Lov om boliger for ældre og personer med handicap paragraf 11a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ældreboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. June 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§ 5 blev ophævet ved lov nr. 229 af 2/4 1997, § 1, nr. 28.

§11a Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne er beliggende, kan meddele samtykke til sammenlægning af flere ældreboligorganisationer tilhørende de i § 5 nævnte bygherrer til en ældreboligorganisation. Kommunalbestyrelsen godkender samtidig, at meddelt offentlig støtte overføres til denne ældreboligorganisation.

•••

Stk. 2 Socialministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

•••
profile photo
Profilside