14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 9

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 9:

Til § 14.
Bestemmelsen svarer til udkastets § 15, stk. 1. Herom henvises til betænkningen s. 38.I forslaget medtages ikke, bestemmelsen i udkastets § 15, stk. 2, hvorefter den, hvis ægteskab er opløst ved dom, ikke må indgå nyt ægteskab, før ankefristen er udløbet, medmindre den tidligere ægtefælle giver afkald på anke. Som anført i betænkningen s. 38 kan ud...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.