14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 65

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Fra lovens ikrafttræden ophæves, jf. dog §§ 61, 62 og 64:

  • 1) forordning af 30. april 1824 om præsters embede angående ægteskab,

  • 2) lov af 13. april 1851 om ægteskab uden for folkekirken,

  • 3) lov nr. 79 af 19. februar 1892 om ægteskabs indgåelse for danske konsuler i udlandet,

  • 4) lov nr. 269 af 14. december 1906 om overenskomster vedrørende ægteskaber indgåede for diplomatiske eller konsulære embedsmænd,

  • 5) lov nr. 276 af 30. juni 1922 om ægteskabs indgåelse og opløsning og

  • 6) lov nr. 140 af 25. maj 1956 om adoption § 26.

•••
profile photo
Profilside