14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 62

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Om ægtefællers adgang til at opnå skilsmisse på grundlag af en separation, meddelt før lovens ikrafttræden, anvendes den tidligere lovgivnings regler.

•••

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan hver af ægtefællerne dog kræve skilsmisse fra den 1. januar 1971.

•••

Stk. 3 Efter begge ægtefællers begæring kan lovens regler i øvrigt anvendes helt eller delvis.

•••
profile photo
Profilside