14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 58b

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 58b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58b Afgørelser efter § 4, § 10, stk. 2, og § 11 a, stk. 2, og afgørelser om anerkendelse af udenlandske skilsmisser til brug for prøvelse af ægteskabsbetingelserne, som prøvelsesmyndigheden efter § 13, stk. 1, har truffet, kan påklages til Familieretshuset.

•••

Stk. 2 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om behandlingen af sager efter kapitel 1, herunder om behandling af klager. Ægteskabsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside