14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 55

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 55:

Til § 59.
Bestemmelsen svarer til udkastets § 58. Herom , henvises til betænkningen s. 113-14. De bestemmelser i lej elovgivningen, hvortil der henvises i paragraffen, findes nu i § 62 i lov nr. 23 af 14. Februar 1967 om leje. Den omstændighed, at ordene i udkastets § 58, stk. 2, "i mangel af mindelig overenskomst", er udeladt, er naturligvis ikke til hinder...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.