14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 44

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 44:

Til § 48.
Bestemmelsen svarer til udkastets § 46. Herom I henvises til betænkningen s. 97-98.Man har dog fraveget udkastets bestemmelse om, at vilkårsforhandlingen bortfalder for en ægtefælle der ikke har bopæl her i landet, idet justitsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om . bortfald af vilkårsforhandling for en ægtefælle, der ikke har ophold her...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.