14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 42

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 42:

Til § 46.
Bestemmelsen svarer med enkelte ændringer til udkastets § 44. Herom henvises til betænkningen s. 92-95.Til stk. 1. Efter 2. pkt. i denne bestemmelse vil separation i henhold til forslagets § 41, stk. 2, i stedet for skilsmisse på grund af ægteskabsbrud alene kunne gives ved dom og ikke ved bevilling.Hvor parterne er enige om at søge skilsmisse ved ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.