14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 42

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Separations- eller skilsmissebevilling
Familieretshuset giver bevilling til separation eller skilsmisse efter § 29, hvis ægtefællerne er enige herom og er enige om vilkårene, jf. §§ 49 og 55. Ægtefællerne kan dog henskyde spørgsmål om størrelsen af ægtefællebidrag til afgørelse efter § 50.

•••

Stk. 2 Familieretshuset giver bevilling til skilsmisse efter § 30, stk. 2, hvis den anden ægtefælle ikke protesterer herimod, og vilkårene for separationen også gælder for tiden efter skilsmissen.

•••
profile photo
Profilside