14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 40

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Kirkelig mægling
Efter begge parters ønske kan der ske mægling ved præsten. Regler herom fastsættes af kirkeministeren efter forhandling med social- og indenrigsministeren . Bekendtgørelse om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse

•••
profile photo
Profilside