14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 39

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 39:

Til § 43.
Bestemmelsen svarer til udkastets § 43, bortset fra, at man i overensstemmelse med mindretallets indstilling har bibeholdt mishandling af ægtefællen som skilsmissegrund. Efter forslaget vil også, mishandling af børnene kunne begrunde skilsmisse, ligesom det er tilfældet efter de tilsvarende norske og svenske regler. Om bestemmelsen henvises i øvrig...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.