14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 37

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 37:

Til § 41.
Bestemmelsen svarer til § 59 i den gældende lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. I overensstemmelse med Nordisk Råds rekommandation er der dog som stk. 2 i paragraffen optaget en bestemmelse, hvorefter retten, når hensyn til børnene eller andre vægtige grunde på afgørende måde taler derfor, i stedet for skilsmisse kan give separation. Om baggru...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.