14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 33

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 33:

Til § 37.
Bestemmelsen svarer til udkastets.§ ,39. Som anført i betænkningen s. 88-89 vil skilsmisse i de tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen, i Finland kunne opnås efter en frist på 2 år og i Norge og Sverige som hovedregel efter en frist på 3 år.Under hensyn hertil, og da der næppe i nævne værdigt omfang, er udsigt til, at et ægteskab, i hvilket saml...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.