14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 22

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Kirkeministeren kan fastsætte regler om adgang for danske præster til at foretage vielser i udlandet. Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet

•••

Stk. 2 Udenrigsministeren kan fastsætte regler om adgang for diplomatiske og konsulære tjenestemænd til at foretage vielser i udlandet.

•••

Stk. 3 Lovens regler om ægteskabsbetingelser og vielse finder anvendelse på vielser, der foretages i henhold til stk. 1-2. Prøvelse af ægteskabsbetingelserne kan foretages af en diplomatisk eller konsulær tjenestemand, som af udenrigsministeren er bemyndiget hertil.

•••

Stk. 4 Ved overenskomst med fremmed stat kan det bestemmes, at ægteskaber, der indgås for vedkommende lands præster eller diplomatiske eller konsulære tjenestemænd her i landet, er gyldige i Danmark.

•••
profile photo
Profilside