14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 20

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Vielse skal foregå i overværelse af mindst to vidner.

•••

Stk. 2 Parterne skal ved samtidigt møde på spørgsmål af vielsesmyndigheden erklære at ville ægte hinanden og derpå af denne forkyndes at være ægtefolk.

•••

Stk. 3 Regler om fremgangsmåden ved vielse i folkekirken og ved borgerlig vielse fastsættes af henholdsvis kirkeministeren og social- og indenrigsministeren . Ægteskabsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken

•••

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om betaling af udgifter ved medvirken af tolk under vielsen i tilfælde, hvor ingen af parterne har bopæl her i landet. Ægteskabsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside