14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 17

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Kirkelig vielse inden for folkekirken foretages af dennes præster. Kirkeministeren fastsætter regler om, hvilke præster i folkekirken der kan foretage vielser, og i hvilke tilfælde de har pligt hertil. Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken

•••

Stk. 2 Kirkelig vielse uden for folkekirken foretages af de præster, som er bemyndiget hertil efter kapitel 5 i lov om trossamfund uden for folkekirken.

•••
profile photo
Profilside