14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægteskabsloven (Æ1) § 11

Uddrag fra kommentarerne til ægteskabsloven (æ1) § 11:

Til § 15.
Denne bestemmelse svarer til udkastets § 16, stk. 3. Der henvises til betænkningen s. 43-44. Man har dog fundet det rigtigst i bestemmelsen udtrykkeligt at angive, at erklæringen skal omfatte også børn, der er i vente, samt adoptivbørn. Bestemmelsen er også i øvrigt søgt formuleret i overensstemmelse med de tilsvarende norske og svenske bestemmelse...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.