14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. marts 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Familieretshuset kan bestemme, at dokumenter, der er nødvendige for prøvelsen, og som ikke er affattet på dansk, skal oversættes. Udgiften hertil afholdes af parterne, medmindre dokumenterne er affattet på et nordisk sprog, og en af parterne er nordisk statsborger. Parterne kan vælge selv at lade dokumenterne oversætte ved en uddannet translatør el.lign. og afholde udgifterne hertil.

•••

Stk. 2 Familieretshuset kan tilkalde en uddannet translatør el.lign. Udgiften hertil afholdes af parterne, medmindre en af parterne er nordisk statsborger, og de anvender et nordisk sprog.

•••

Stk. 3 Familieretshuset kan bestemme, at en part skal indbetale et beløb til sikkerhed for betaling efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside