14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved ansøgning til Familieretshuset om prøvelse af ægteskabsbetingelserne betales et gebyr, jf. § 13, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Gebyret skal være indbetalt senest samtidigt med indgivelse af ansøgningen.

•••

Stk. 2 Gebyret betales via den digitale selvbetjeningsløsning, jf. § 1, stk. 1, 1. pkt. Indgives ansøgningen på en ægteskabserklæring, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt., betales gebyret til den bankkonto, som fremgår af ægteskabserklæringen.

•••

Stk. 3 Familieretshuset påser, at gebyret er betalt, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

•••
profile photo
Profilside