14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den kommunale prøvelsesmyndighed kan bestemme, at dokumenter, der er nødvendige for prøvelsen, og som ikke er affattet på dansk, skal oversættes. Udgiften hertil afholdes af parterne, medmindre dokumenterne er affattet på et nordisk sprog, og en af parterne er nordisk statsborger. Parterne kan vælge selv at lade dokumenterne oversætte ved en uddannet translatør el.lign. og afholde udgifterne hertil.

•••

Stk. 2 Den kommunale prøvelsesmyndighed kan tilkalde en uddannet translatør el.lign. til brug for kommunikationen med parterne om prøvelsen af ægteskabsbetingelserne. Udgiften hertil afholdes af parterne, hvis ingen af dem har bopæl her i landet. Dette gælder dog ikke, hvis en af parterne er nordisk statsborger, og de anvender et nordisk sprog.

•••

Stk. 3 Den kommunale prøvelsesmyndighed kan bestemme, at en part skal indbetale et beløb til sikkerhed for betaling efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside