14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 24

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Klager over den kommunale prøvelsesmyndigheds afgørelser efter § 4, § 10, stk. 2, og § 11 a, stk. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning samt afgørelser om anerkendelse af udenlandske skilsmisser til brug for prøvelse af ægteskabsbetingelserne behandles af Familieretshuset, jf. § 58 b, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Klagen indgives til den kommunale prøvelsesmyndighed, der videresender klagen og sagens akter til Familieretshuset.

•••
profile photo
Profilside