14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Straks efter vielsen udleverer vielsesmyndigheden en vielsesattest, jf. § 22, stk. 1, nr. 4, til parterne. Vielsen foretages uden udgift for parterne. Tillades det, at vielsen foretages på et andet sted end normalt, jf. § 18, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed. Vielsesmyndigheden kan bestemme, at der skal indbetales et beløb til sikkerhed for betalingen.

•••

Stk. 2 Medvirker en uddannet translatør el.lign. ved vielsen, jf. § 19, og har ingen af parterne bopæl her i landet, skal udgiften hertil afholdes af parterne. Dette gælder dog ikke for nordiske statsborgere, der anvender et nordisk sprog. Vielsesmyndigheden kan bestemme, at der skal indbetales et beløb til sikkerhed for betalingen.

•••
profile photo
Profilside