Ægteskabsbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab

Bekendtgørelse nr. 289 af 20. marts 2019

§ 2

Dette kapitel finder anvendelse, når prøvelsen af ægteskabsbetingelserne efter § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning foretages af kommunalbestyrelsens formand, et magistratsmedlem eller en udvalgsformand.

Stk. 2 Den, der prøver ægteskabsbetingelserne efter stk. 1, betegnes i denne bekendtgørelse som den kommunale prøvelsesmyndighed.