14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Ved vielsen skal der foreligge en prøvelsesattest. Dette gælder dog ikke, hvis vielsen foretages af den myndighed, der har foretaget prøvelsen. Prøvelsesattesten må ikke udleveres til parterne. En prøvelsesattest efter § 5 skal dog udleveres til parterne, hvis ægteskabet ikke indgås for den myndighed, der har foretaget prøvelsen, og det ikke er fordi, at gennemførelsen af vielsen er afslået efter § 19, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

•••

Stk. 2 I stedet for en dansk prøvelsesattest kan forevises en attest fra finske, islandske, norske eller svenske myndigheder om, at der ikke foreligger hindringer for ægteskabets indgåelse. Dette gælder, uanset om parterne er statsborgere i et af de nordiske lande. Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder.

•••
profile photo
Profilside