14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 289 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som prøvelsesmyndigheden stiller til rådighed (digital selvbetjening), jf. § 58 d, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Skal ansøgningen ikke indgives ved digital selvbetjening, jf. § 58 d, stk. 3 og 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, skal ansøgningen indgives på en ægteskabserklæring, jf. § 22, stk. 1, nr. 1, og § 22, stk. 2.

•••

Stk. 2 Ansøgningen vedlægges de dokumenter, der er nævnt i den digitale løsning eller ægteskabserklæringen.

•••

Stk. 3 Ved indgivelse af ansøgningen skal prøvelsesmyndigheden give parterne en orientering om reglerne om ægtefællers økonomiske forhold.

•••
profile photo
Profilside