Ægtefællepensionsloven § 7

Denne konsoliderede version af ægtefællepensionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Lov nr. 484 af 07. juni 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. august 2019

Flere berettigede
§ 7

Har den tidligere ægtefælle indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle eller andre berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den tidligere ægtefælle. Den nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre 1/3 af pensionen.