Bøger, som nævner Ægtefællepensionsloven § 6

Familieret (5. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen, Eva Naur og Nikolaj Maul Sørensen
Udgivelsesdato: 01. aug 2023
DJØF Forlag

Kollektivt beregnede ægtefællepensioner omfattet af ÆPL

- Side 309 -

...betydning, når det senest indgåede ægteskab ikke i sig selv berettiger til ægtefællepension – eksempelvis på grund af den tidligere ægtefælles alder. den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle sig igen, bortfalder pensionsretten også, jf. ÆPL § 6. Udløber en tidsbegrænset bidragsperiode, er ægtefællepensionsretten også bortfaldet, jf. ÆPL § 2, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


Flere berettigede – delingsregler

...aktualiseres ægtefællepensionen. Er retten til ægtefællepension allerede bortfaldet ved dødsfaldet, fordi en tidsbegrænset bidragsperiode er udløbet, fordi den fraskilte ægtefælle har giftet sig igen, jf. ÆPL § 6, 1. pkt., eller fordi den ægtefællepensionsberettigede er død før den tidligere ægtefælle, skal alene de stadig berettigede dele ægtefællepensionen.

Læs på Jurabibliotek