Bøger, som nævner Ægtefællepensionsloven § 6

Familieret (4. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen, Eva Naur og Irene Nørgaard
Udgivelsesdato: 19. aug 2019
DJØF Forlag

2.2.1. Kollektivt beregnede ægtefællepensioner omfattet af ÆPL

- Side 310 -

Dør en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, bortfalder vedkommendes ret til ægtefællepension, idet ydelsen er livsbetinget. Gifter den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle sig igen, bortfalder pensionsretten også, jf. ÆPL § 6. Udløber en tidsbegrænset bidragsperiode, er ægtefællepensionsretten også bortfaldet, jf. ÆPL § 2, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


2.2.1.1. Flere berettigede – delingsregler

...ægtefællepensionen. Er retten til ægtefællepension allerede bortfaldet ved dødsfaldet, fordi en tidsbegrænset bidragsperiode er udløbet, fordi den fraskilte ægtefælle har giftet sig igen, jf. ÆPL § 6, 1. pkt., eller fordi den ægtefællepensionsberettigede er død før den tidligere ægtefælle, skal alene de stadig berettigede dele ægte­fæl­le­pen­sio­nen.

Læs på Jurabibliotek