14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ægtefællepensionsloven § 13

Uddrag fra forarbejderne til ægtefællepensionsloven § 13:

Til § 13
(Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ...
Til nr. 1 (§ 39, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.) Ændringen er en konsekvens af forslaget om, at det ikke længere skal være et vilkår for at blive skilt, at der pligtmæssigt tages stilling til de specielle situationer, hvor en individuel ret til enkepension er sikret ved overlevelsesrente. Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 3.7. ... Til nr. 2 (§ 42, stk. 1, 1. pkt.) Ifølge § 42, stk. 1, 1. pkt., som affattet ved lov nr. 525 af 24. juni 2005, der træder i kraft den 1. januar 2007, giver statsforvaltningerne bevilling til separation eller skilsmisse efter §§ 29 og 32-36, hvis ægtefællerne er enige herom og om vilkårene, jf. §§ 49 og 54-56. Efter den gældende bestemmelse er der fire... Til nr. 3 (§ 42, stk. 2, 2. pkt.) Af § 42, stk. 2, 1. pkt., som affattet ved lov nr. 525 af 24. juni 2005, der træder i kraft den 1. januar 2007, følger, at statsforvaltningen giver bevilling til skilsmisse på baggrund af separation, hvis den anden ægtefælle ikke protesterer derimod, og vilkårene for separationen også gælder for tiden efte... Til nr. 4 (§ 54) Den gældende bestemmelse i § 54 vedrører retten til ægtefællepension efter skilsmisse. Som beskrevet i bemærkningerne til nr. 2, om lovens § 42, stk. 1, 1. pkt., foreslås det, at der ikke længere skal være et krav om pligtmæssig stillingtagen hertil ved separation og skilsmisse. § 54 foreslås som konsekvens ophæ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.